حدیث ششم: دعای هنگام افطار امام مجتبی

امام حسن مجتبی (ع) فرمود: 

هر روزه دار در زمان افطار یک دعای مستجاب دارد، پس در اولین لقمه ی خود بگوید: 

بسم الله الرحمن الرحیم، یا واسِعَ المَغفِرةِ اِغفِر لی.

(به نام خدای رحمت گستر مهرورز، ای دارای بخشش بسیار، مرا ببخشای!)

همانا هرکه هنگام افطار این دعا را بخواند بخشیده می شود. 

بخش‌ها:
محصولات