در امان ماندن از شیطان

امام رضا(عليه السلام) فرمود: هرگاه از منزلت خارج شدى، چه در سفر و چه در وطن خويش، پس بگو:
«بِسْمِ اللهِ آمَنْتُ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ».
«بنام خدا، به خدا ايمان دارم و بر او توكّل مى كنم. آنچه خدا خواهد همان مى شود و هيچ نيرو و قوّتى نمى باشد مگر به يارى خداوند بلند مرتبه و بزرگ».
در اين هنگام اگر شياطين به سوى تو آيند فرشتگان به صورت آنها مى زنند و مى گويند:
ديگر به اين شخص دست نمى يابيد، زيرا نام خدا را بر زبان جارى كرده است و به او ايمان آورده و بر او توكّل نموده و گفته است «هر چه خدا بخواهد همان مى شود و هيچ نيرو و قوّتى نمى باشد مگر به يارى خداوند» .
دعاهای سفر (تألیف بنیاد بین المللی دعا): صفحه 11.

محصولات