شرح دعای سمات اثر شاه طاهر دکنی

این کتاب اثر شاه طاهر دکنی است در زمینه شرح دعای سمات ولی کاتب در پایان نسخه چنین نوشته: الظاهر ان هذا الشرح لشاه طاهر الدکنی. هکذا وجدته مکتوبا فی المنتسخ و الله یعلم. مجموعه‌ای که مرحوم آقا بزرگ طهرانی در ذریعه ۱۳/ ۲۵۱ با عنوان «شرح دعا السمات» معرفی کرده تدوین یافته ملا محمدهاشم هروی خراسانی است و احتمال دارد همین رساله باشد. لذا نام دقیق مولف همچنان مبهم می‌ماند.

 small_1418093
محصولات ـ کتب ادعیه و زیارات