صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا صحیفه سجادیه دعا ـ بنیاد بین المللی دعا شرح های صحیفه سجادیه
Loading

دعا برای پرداخت بدهی
دعا برای پرداخت بدهی شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا براى پرداخت بدهى امام سجاد عليه السلام ‌در‌ اين دعاى نسبتا كوتاه دستورالعمل هاى اقتصادى بسيار ظريفى ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ گوشزد ‌مى‌ نمايند ‌و‌ مسئله ‌ى‌ فقر ‌و‌ غنا ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ پيچيده ترين مسائل اقتصادى دامن گير جامعه ‌ها‌ است ، ‌با‌ راه كارهاى كوتاه اقتصادى ‌كه‌ ‌از‌ انديشه ‌ى‌ ناب توحيدى ‌آن‌ حضرت سرچشمه ‌مى‌ گيرد ، ‌حل‌ ‌مى‌ كنند .
دعا به هنگام تنگدستی
دعا به هنگام تنگدستی شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا ‌به‌ هنگام تنگدستى تأمين روزى مورد نياز ، يكى ‌از‌ جدى ترين مسائل زندگى اين جهان است ‌و‌ خواه ناخواه دامن گير انسان ‌ها‌ است ‌و‌ ‌به‌ ‌هر‌ صورت ذهن آنان ‌را‌ ‌به‌ خود مشغول ‌مى‌ سازد . ‌آن‌ ‌چه‌ ‌در‌ اين دعا بدان پرداخته شده ‌و‌ مد نظر حضرت سجاد - صلوات الله عليه - قرار گرفته است ، بيان ديدگاه درست ‌و‌ ناب توحيدى ‌در‌ تأمين روزى است.
دعا هنگام پناه بردن به خدا
دعا هنگام پناه بردن به خدا شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا هنگام پناه بردن ‌به‌ خدا هركس ‌با‌ توجه ‌به‌ شناختى ‌كه‌ ‌از‌ حضرت ‌حق‌ دارد ، ‌به‌ ارتباط ‌با‌ ‌او‌ ‌مى‌ پردازد ‌و‌ دعا تجلى گاه خاكسارانه ترين ارتباط بنده ‌با‌ خدا است ‌و‌ روشن است ‌كه‌ ‌به‌ ‌هر‌ اندازه شناخت دعا كننده بيشتر باشد ، دعاى ‌او‌ واقعى ‌تر‌ خواهد بود ‌و‌ اين دعا
دعا برای مرزداران
دعا برای مرزداران شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا براى مرزداران امام سجاد عليه السلام ‌در‌ اين دعاى نسبتا طولانى، ‌به‌ مرزداران اسلامى ‌در‌ همه ‌ى‌ زمان ‌ها‌ توجه ‌و‌ ‌در‌ ‌حق‌ آنان دعا كرده است؛ دعايى ‌كه‌ حقيقتا همه سو نگر، فراگير، داراى نكته هاى دقيق ‌و‌ ژرف است
دعا برای همسایگان و دوستان
دعا برای همسایگان و دوستان شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا براى همسايگان ‌و‌ دوستان اين دعا ‌در‌ بردارنده ‌ى‌ حقوق همسايگان ‌و‌ دوستان است ‌و‌ صحنه ‌ى‌ برخورد توحيدى انسان كامل ‌با‌ آنان ‌را‌ ‌به‌ تصوير ‌مى‌ كشد.
دعا برای فرزندان
دعا برای فرزندان شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا براى فرزندان امام سجاد عليه السلام ‌در‌ اين ‌جا‌ ، ‌با‌ دعا ‌به‌ فرزندان ، ‌از‌ حقوق متقابل پدر ‌و‌ فرزند پرده برداشته است . ‌آن‌ ‌چه‌ ‌در‌ فرازهاى اين دعا ‌به‌ طور چشم گير نمايان است
دعا برای پدر و مادر
دعا برای پدر و مادر شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا براى پدر ‌و‌ مادر اين دعا ، ‌در‌ بردارنده ‌ى‌ حقوق پدر ‌و‌ مادر ‌بر‌ فرزندان ‌و‌ حاوى اشاراتى ‌به‌ حقوق فرزندان ‌بر‌ والدين است : امام سجاد عليه السلام ‌با‌ نهايت خضوع ‌در‌ برابر حضرت احديت ، حقوق والدين ‌بر‌ فرزندان ‌را‌ ‌بر‌ شمرده ‌و‌ وظيفه ‌ى‌ فرزندان ‌را‌ ‌در‌ برابر يكايك آنها – ‌در‌ حدى ‌كه‌ بتوان ادا كرد – تبيين نموده است .
دعا برای عافیت
دعا برای عافیت شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا براى عافيت حضرت سجاد عليه السلام ‌در‌ اين دعا ، عافيت ‌به‌ معناى گسترده ‌ى‌ ‌آن‌ ؛ يعنى پردازش صحنه ‌ى‌ ارتباط انسان ‌با‌ خدا ‌را‌ ‌از‌ دشمنان ‌و‌ موانعى ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ تضاد ‌با‌ منافع ‌و‌ كمالات مادى ، اخروى ‌و‌ معنوى انسان هستند
دعا به هنگام پیش آمد اندوه و غصه ی اشتباهات
دعا به هنگام پیش آمد اندوه و غصه ی اشتباهات شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا ‌به‌ هنگان پيش آمد اندوه ‌و‌ غصه ‌ى‌ اشتباهات جاى جاى اين دعا بيانگر توجه ناب توحيدى انسان ‌به‌ هنگام اندوه هاى حاصل ‌از‌ گرفتارى ‌ها‌ ‌و‌ رخدادهاى خارجى ‌و‌ حزن حاصل ‌از‌ گناهان ‌و‌ اشتباهات
دعای درخواست مکارم الاخلاق و کردارهای پسندیده ـ بخش اول
دعای درخواست مکارم الاخلاق و کردارهای پسندیده ـ بخش اول شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعاى درخواست مكارم اخلاق ‌و‌ كردارهاى پسنديده دعاى مكارم اخلاق ، اوج انسانيت ‌و‌ بيانگر نيل انسان ‌به‌ مقام توحيد است ، ‌چه‌ اخلاقى ‌كه‌ ‌از‌ توجه توحيدى ناب سرچشمه گرفته باشد ، ‌با‌ اخلاقى ‌كه‌ ‌از‌ پيش فرض ‌ها‌ ‌و‌ زير ساخت هاى غير توحيدى ‌به‌ دست آمده باشد
دعای درخواست مکارم الاخلاق و کردارهای پسندیده ـ بخش دوم
دعای درخواست مکارم الاخلاق و کردارهای پسندیده ـ بخش دوم شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی اللهم الى مغفرتك وفدت ، ‌و‌ الى عفوك قصدت ، ‌و‌ الى تجاوزك اشتقت ، ‌و‌ بفضلك وثقت ، ‌و‌ ليس عندى ‌ما‌ يوجب لى مغفرتك ، ‌و‌ ‌لا‌ ‌فى‌ عملى ‌ما‌ أستحق ‌به‌ عفوك ، ‌و‌ ‌ما‌ لى بعد أن حكمت على نفسى الا فضلك ، فصل على محمد ‌و‌ آله ، ‌و‌ تفضل على
دعای درخواست بارش باران
دعای درخواست بارش باران شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعاى درخواست بارش باران اين دعا ‌را‌ امام سجاد عليه السلام ‌در‌ عصر ‌و‌ جامعه ‌اى‌ انشا نموده است ‌كه‌ خبرى ‌از‌ دانش هواشناسى ‌در‌ ‌آن‌ نبود . ‌از‌ اين ‌رو‌ ، نكات علمى ‌اى‌ ‌كه‌ حضرت زين العابدين عليه السلام ‌در‌ اين دعا گوشزد نموده است
دعا به هنگام دفع ناگواری ها و اجابت خواسته ها
دعا به هنگام دفع ناگواری ها و اجابت خواسته ها شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی دعا ‌به‌ هنگام دفع ناگوارى ‌ها‌ ‌و‌ اجابت خواسته ‌ها‌ نظر ولى خدا ‌به‌ ويژه امام معصوم عليه السلام معطوف ‌به‌ خدا است ‌و‌ خدا يگانه مطلوب ‌او‌ است . ‌از‌ اين ‌رو‌ ، ‌هر‌ گاه چيز ناگوارى ‌از‌ ‌او‌ دفع ‌مى‌ شود ‌و‌ ‌يا‌ ‌به‌ خواسته ‌ى‌ خود ‌مى‌ رسد ، هرگز خدا ‌را‌ فراموش نمى كند
پناه بردن به خدا از شیطان و دشمنی ها و نیرنگ های آن
پناه بردن به خدا از شیطان و دشمنی ها و نیرنگ های آن شرح صحیفه سجادیه ـ آیت الله ممدوحی کرمانشاهی پناه بردن ‌به‌ خدا ‌از‌ شيطان ‌و‌ دشمنى ‌ها‌ ‌و‌ نيرنگ هاى ‌آن‌ حضرت سجاد عليه السلام ‌در‌ اين دعا ، ‌با‌ بيان انواع دشمنى ‌ها‌ ‌و‌ نيرنگ هاى شيطان ، ‌از‌ راه هاى نفوذ ‌در‌ اعماق وجود انسان پرده

1
Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2