صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاصحیفه سجادیه در کلام بزرگان دعا ـ بنیاد بین المللی دعا آیت الله العظمی مرعشی نجفی
Loading
مرعشی، نجفی، صحیفه، سجادیه، نیایش، دعا آیت الله العظمی مرعشی نجفی

آیت الله العظمی مرعشی نجفی


مي نويسد: در سال 1353 نسخه اي از صحيفه شريفه را براي مطالعه علامه معاصر شيخ جوهري صاحب تفسير طنطاوي معروف (مفتي اسكندريه ) فرستادم. آن بزرگوار دريافت كتاب را اعلام كرد و در برابر آن هديه از من تشكر كرد و درباره آن مدحي سرشار و ثنايي بسيار نوشت. تا آنجا كه گفت اين از بد بختي است كه ما تا كنون از اين گرانبها ي جاويد از ميراث هاي نبوت و اهل بيت دست نيافته بوديم و من هر چه در آن مي نگرم آن را فوق كلام مخلوق و دون كلام خالق مي يابم . سپس علامه جوهري طنطاوي از من سوال كرد. كه آيا تا كنون كسي از علماي اسلامي شرحي بر آن نوشته است ؟ من در پاسخ آن شارحيني را كه مي شناختم نام بردم و كتاب رياض السالكين تاليف سيد علي خان را به ايشان تقديم كردم. معظم له در جواب نوشت كه من مصمم و آماده ام كه بر اين صحيفه گرامي شرحي بنويسم [1]

[1]ص30 مقدمه ترجمه صحيفه سجاديه صدر الدين بلاغي
پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2