صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاکتابشناسی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا صحیفه سجادیه ترجمه علی موسوی گرمارودی
Loading
کتابشناسی، گرمارودی، صحیفه، سیدالساجدین صحیفه سجادیه ترجمه علی موسوی گرمارودی

صحیفه سجادیه ترجمه علی موسوی گرمارودی


صحیفه سجادیه، ترجمه علی موسوی گرمارودی، هرمس، 1389ش (چاپ ششم)، تهران.

نیایش نامه سید الساجدین ـ صلوات الله علیه ـ خورشیدی همیشه تابان است که هر شعاع نورش در هر لحظه که می تابد، فروغی تازه برای زمینیان دارد و زلال همیشه جاری است که هر قطره اش جانها را زنده می سازد.
ده ها شرح و ترجمه و تعلیقه بر «صحیفه» نوشته اند، امّا وقتی که این کلام بلند الهی بر جان می نشیند و عطر حضور قرب الهی را بر دل می نشاند، گویی که نخستین بار به گوش رسیده و نخستین بار، پیام بلند آسمان را به زمینیان رسانده است.
ترجمه جدید صحیفه سجادیه، این بار از شاعر دانشمند و نام آور دیار ما، استاد سید علی موسوی گرمارودی حیاتی تازه به پیکر بیجانِ نشر دمیده است. ابتکار در واژه گزینیِ معقول و نظام مند، جملات روان و استوارِ شعر گونه، توجّه به ژرفای مفاهیم، عنایت به فضای «آرگائیسم» (باستان گرایی) در زبان مبدأ و کوشش در انتقال آن به زبان مقصد، تنها پاره ای از ویژگیهای این ترجمه فاخر و کرامند، در کمتر از دو سال، شش بار چاپ شده و چاپ ششم آن با ویراست دوم عرضه می شود.
این ترجمه را باید نه یک بار ـ که بارها ـ خواند، و درون مایۀ آنها را بر دل و جان نشاند...

عبد الحسین طالعی


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2