صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاکتابشناسی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا ملحقات صحیفه سجادیه
Loading
ادعیه، مضامین، نیایش، کتابشناسی، صحیفه، سجادیه، خاتون آبادی ملحقات صحیفه سجادیه

ملحقات صحیفه سجادیه


ملحقات صحیفه سجادیه، فراهم آورده علامه محمد باقر مجلسی، به روایت و ترجمه میر محمد حسین خاتون آبادی، به کوشش و پژوهش جویا جهانبخش، تهران، انتشارات اساطیر، 1387 ش.
ادعیه مأثوره از ائمه اطهار علیهم السلام بخش مهمی از فرهنگ شیعی را تشکیل می دهد و بدون بررسی مضامین این دعاها، هر تحقیق و پژوهشی درباره تفکر شیعی ناتمام و نارساست. صحیفه سجادیه مجموعه ای پرآوازه از ادعیه زاکیه امام سجاد علیه السلام است که در میان مجامیع دعایی شیعه از درخشش و جذّابیّت خاصی برخوردار است. کوششهای علمای بزرگ شیعه همچون شیخ بهائی، ملامحمد تقی مجلسی و علامه محمد باقر مجلسی در راه نشر و ترویج این کتاب نورانی در کتب تاریخی ثبت شده است و این کمترین درباره نگارش ها در حوزه صحیفه پژوهشی در فصلنامه سفینه (س 2، ش 8، پاییز 1384) مقاله دارد که در آن از جمله مستدرکات و ملحقات صحیفه معرفی شده است.
نسخه مشهور و رایج صحیفه مشتمل بر 54 نیایش است و در دیباچه آن تصریح گردیده که شهر نیایشهای متن اصلی صحیفه 75 بوده و 11 نیایش آن را در همان روزگار درو، یکی از راویان اصی کتاب، یعنی متوکل بن هارون ثقفی بلخی، از دست داده و برین اساس، نسخه او 64 مناجات داشته است.
انگیزه دستیابی بدان نیایشهای مفقود، دانشوران شیعه را به ملحقات نویسی برای صحیفه واداشته است.
حدیث شناس برجسته و میراث پژوه خبیر امامیه علامه ملامحمد باقر مجلسی (1110 ق) یکی از ملحقات نویسان صحیفه سجادیه است که با دقّت علمی و فنی خود ؟؟ مناجات از نیایش هایی را در این ملحقات فراهم آوره که به یقین یا به احتمال قوی جزو صحیفه بوده اند نه مطلق ادعیه رسیده از امام زین العابدین علیه السلام.
نیایش های این ملحقات بر دو قسم است:
یکی: دو نیایش نخستین که از البد الامین کفعمی برگرفته است.
دوم: نُه نیایش دیگر که از دستنوشتی کهن به روایتی غریب گرفته است.
میر محمد حسین خاتون آبادی، نواده و شاگرد علامه مجلسی که ناروانیست اگر اورا «خلیفه مجلسی ثانی» بخوانیم، به تصحیح و ترجمه این ملحقات همّت گماشت.
چند نسخه ارزنده باقی مانده از ملحقات و ترجمه آن، دست مایه پژوهش دوست پرکار جناب جویا جهانبخش گردیده که چشم علاقمندان به مناجات مأثوره را به اسنادی نویافته در باب صحیفه پژوهی روشن نماید و هم از این جهت که اثر از علامه مجلسی برای نخستین بار به تحقیقی شایسته به چاپ می رسد، باید این کوشش و پژوهش را ارج نهاد و تحسین گفت.
تمهید پژوهنده _- یا همان پیشگفتار محقّق – مطالبی سودمند درباره این دو کتاب (ملحقات و ترجمه آن) و مولف و مترجم و نسخه های مودر مراجعه ارائه می دهد.
امید که همواره قلم متین محقق ارجمند کتاب در راه خدمت به کتاب و سنت و علوم و معارف قرآن و اهل بیت برقرار و پایدار باشد.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2