صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعانمازها دعا ـ بنیاد بین المللی دعا نماز کامله
Loading
نماز، نیایش، کامله، مصابیح، نافله

نماز کامله


بیستم: آگاه باش براى روز جمعه جز نافله آن، كه بيست ركعت است، نمازهاى بسيارى ذكر شده‏ است. كيفيت نافله مذكور بنا بر مشهور آن است كه شش ركعت آن زمانى كه نور آفتاب افق را فرا گيرد بجا آورده شود، و شش ركعت ديگر وقتى كه خورشيد بالا بيايد، و شش ركعت ديگر نزديك ظهر، و دو ركعت پس از ظهر پيش از نماز ظهر، و يا آنكه شش ركعت اوّل را پس از نماز جمعه يا نماز ظهر بجا آورد، به صورتى كه در كتب فقها و (مصابيح)ذكر شده. البته نمازهاى بسيار ديگرى نيز نقل شده،كه ذكر بعضى از آنها در اين مقام مناسبت دارد،هر چند بيشتر آنها اختصاصى به روز جمعه ندارد،ولى بجا آوردن آنها در روز جمعه بيشتر فضيلت دارد: از جمله آنها نماز كامله است كه شيخ طوسى،و سيّد ابن طاووس و شهيد و علاّمه حلّى و ديگران به سندهاى بسيار و معتبر از امام صادق عليه السّلام و ايشان از پدران بزرگوارشان عليهم السّلام از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله روايت كرده‏اند كه آن حضرت فرمود: «هركس در روز جمعه پيش از ظهر چهار ركعت نماز بخواند،و در هر ركعت سوره«حمد»را ده مرتبه و هر يك از: «قل اعوذ بربّ النّاس» و «قل اعوذ بربّ الفلق» و «قل هو اللّه احد» و «قل يا ايّها الكافرون» و «اية الكرسى»را ده مرتبه،و به روايت ديگر: «انّا انزلناه» و آية «شهد اللّه...» [آيه 18 سوره آل عمران] را نيز هر يك ده مرتبه بخواند،و آنگاه كه از چهار ركعت فارغ شود،صد مرتبه استغفار كند، و صد مرتبه بگويد:
سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُلِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلّا اللهُ اَکبَرُ وَ لا حَولَ وَلا قُوَّة الّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ .
خدا پاك و منزه است و ستايش تنها او را سزاست و خدايى جز او نيست،و خدا بزرگتر از هر وصفى است و هيچ نيرو و توانى جز برآمده از خداى‏ بلند مرتبه بزرگ نيست.
و پس از آن صد مرتبه صلوات فرستد،خدا شرّ اهل آسمان و شرّ اهل زمين،و شرّ شيطان و شرّ پادشاهان ستمگر را از او برطرف كند»تا پايان روايت كه همه در بيان فضيلت اين نماز است.نماز ديگر:حارث همدانى‏ از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده:اگر بتوانى روز جمعه ده ركعت نماز بجاى آر،و ركوع و سجودش را تمام و كامل ادا كن،و پس‏ از هر دو ركعت صد مرتبه بگو:
سبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِهِ
پاك و منزه است خدايى كه ستايش تنها شايسته اوست
كه فضيلت بسيار دارد.
نماز ديگر:به سند معتبر از امام صادق عليه السّلام روايت شده:هركس سوره«ابراهيم»و سوره«حجر»را در دو ركعت نماز در روز جمعه بخواند،هرگز دچار پريشانى و ديوانگى و يا بلايى ديگر نشود،از جمله آن نمازها:نماز حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله است.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2