صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعادعاهای قرآنی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعا برای پدر و مادر
Loading
دعا برای پدر و مادر، والدین، حقوق، وظایف، حق، نیکی، دعای قرآنی

دعا برای پدر و مادر


پدر و مادر حقوق بسیاری بر فرزندان دارند. خداوند کریم در چند جای قرآن، فرزندان را بر ادای حق پدر و مادر سفارش کرده است.
در سوره اسراء می‌فرماید: «پروردگارت حکم کرد که به جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در نزد تو به سنّ پیری رسیدند به آنان اف نگو و تندی مَکن و با آنان به ملایمت و نرمی سخن گو، در برابر آنان تواضع و مهربانی پیشه کن و برای آنان دعا کن و بگو:

رَبِّ ارْحَمْهُما کما رَبَّیانی صَغیراً؛(1)
بارالها، آن دو را رحمت کن چنان که مرا در کودکی پروراندند.»

1 . اسراء (17) آیه 24.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2