صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعادعاهای قرآنی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای آنان که به سلطه ستمگران گرفتارند
Loading
دعای رهایی از سلطه ستمگران، مستضعفان، حکومت کفر و ظلم، زورگویان

دعای آنان که به سلطه ستمگران گرفتارند


یک وظیفه اساسی و همیشگی مؤمنان این است که در راه خدا پیکار کنند و برای نجات مستضعفان، از چنگال حکومت کفر و ظلم تلاش کنند. چرا که ستمگران و زورگویان برای آنان قدرتی باقی نگذاشته‌اند تا بتوانند از خود دفاع کنند. به همین جهت دست به دعا بر می دارند و می‌گویند:

رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ القَرْیةِ الظالِمِ أَهْلُهاوَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْک وَلِیاً وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْک نَصِیراً؛(1)
بارالها، ما را از این سرزمین ستمگران بیرون بر، خود برای ما سرپرستی قرارده، و برای ما یاری کننده و پشتیبان بفرست.

1 . نساء (4) آیه 75.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2