صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعادعاهای قرآنی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای سلیمان علیه السلام برای توفیقِ بر شکر نعمت‌های الهی
Loading
دعای توفیق بر شکر نعمت های الهی، دعای شکر نعمت، دعاهای قرآنی، سلیمان نبی

دعای سلیمان علیه السلام برای توفیقِ بر شکر نعمت‌های الهی


خداوند حکومتی بی‌نظیر به سلیمان داد. گرچه بسیاری از مردم آن گاه که به قدرت و ثروت می‌رسند خداوندی را که صاحب نعمت است فراموش می‌کنند، اما سلیمان هرگاه به نعمت های مادی و معنوی که خداوند به او و پیش‌تر به پدرش حضرت داود داده بود نظر می‌افکند، می‌گفت: این از فضل و کرامت خدای من است.به من نعمت داده تا ببیند سپاسگزاری یا ناسپاسی‌اش می‌‎کنم.
روزی سلیمان با لشکریانش از سرزمینی می‌گذشتند و شنید که مهتر مورچگان به مورچگان گفت: به لانه های خود بروید مبادا سلیمان و لشکریانش شما را لگدمال کنند. سلیمان که زبان همه موجودات را می دانست تا این سخن را شنید به خنده آمد و دست به دعا برداشت و چنین گفت:

رَبِّ أَوْزِعْنی أَنْ أَشْکرَ نِعْمَتَک الّتی أَنْعَمْتَ عَلَی وَعَلی والِدَی وَأَنْ اَعْمَلَ صالِحاً تَرْضیهُ وَأَدْخِلْنی بِرَحْمَتِک فی عِبادِک الصّالِحینَ؛(1)
بارالها، به من الهام کن نعمت هایی را که به من و به پدر و مادرم داده ای سپاس و شکر بگذارم، کارهای نیک که مورد پسند تو باشد انجام دهم و از سر لطف و رحمت خود، مرا در زمره بندگان نیکوکارت قرارده.

1 . نمل (27) آیه 19.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2