صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعادعاهای قرآنی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعا به هنگام سوارشدن بر مرکب و در برابر هر نعمتی
Loading
دعا به هنگام سوار شدن بر مرکب، دعای قرآنی شکر نعمت

دعا به هنگام سوارشدن بر مرکب و در برابر هر نعمتی


یکی از شیوه‌های قرآن برای آشنا کردن مردم باخدا، برشمردن نعمت‌های الهی است. قرآن می‌کوشد وجدان‌های خفته را بیدار کند و مردم گریزپای را با خدایشان انس و آشتی دهد.
در سوره زُخرف می فرماید: «خداوند برای شما کشتی و چار پایان آفرید تا بر آن سوار شوید و آن گاه که بر آن قرار یافتید به یاد نعمت پروردگارتان باشید و بگویید:

سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَما کنّا لَهُ مُقْرِنِینَ * وَ إِنّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ.(1)
منزّه است خدایی که این مرکب را برای ما مسخَّر ساخت، و گرنه ما توان آن را نداشتیم، وما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم.»

امام علی علیه السلام فرماید: «هر گاه بر مرکب سوار شدید یاد خدا کنید و بگویید: سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَما کنّا لَهُ مُقْرِنِینَ * وَ إِنّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ».(2)

امام رضا علیه السلام فرماید: «شکر الهی آن است که هرگاه خداوند بر بنده اش نعمت داد بگوید: سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَما کنّا لَهُ مُقْرِنِینَ * وَ إِنّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ والحمد للّه ربّ العالمین.»(3)

1 . زخرف (43) آیات 13 و14.
2. نورالثقلین، ج4، ص593 594 .
3. همان .


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2