صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعااعمال ماه ذی الحجه دعا ـ بنیاد بین المللی دعا فضیلت و اعمال روز مباهله ـ متن و ترجمه
Loading
مباهله، اعمال، فضیلت، نیایش، دعا، بنیاد

فضیلت و اعمال روز مباهله ـ متن و ترجمه


روز بيست‏ و چهارم: بنابر اشهر روزى است كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله با نصاراى نجران مباهله كرد،و پيش از مباهله عبا بر دوش‏ مبارك گرفت،و حضرت امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام را زير عبا جا داد و گفت:پروردگارا هر پيامبرى را اهل بيتى‏ بوده،كه مخصوص‏ترين خلق نسبت به او بودند،خدايا اينان اهل بيت منند،از ايشان شك و گناه را برطرف ساز،و پاك كن‏ ايشان را پاك كردنى كامل،پس جبرائيل نازل شد،و آيه تطهير را در شأن ايشان فرود آورد،آنگاه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله آن چهار بزرگوار را براى مباهله به بيرون برد،چون نگاه نصارى بر ايشان افتاد،و حقيقت آن حضرت و آثار نزول عذاب را مشاهده كردند، جرأت بر مباهله را از دست داده،و استدعاى مصالحه و قبول جزيه كردند.در اين روز حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در حال ركوع انگشتر خود را به سائل داد،و آيه «انّما وليكم اللّه» در شأن آن حضرت نازل گشت.در هر صورت اين روز داراى شرافت بسيارى‏ است،و در آن چند عمل وارد است:اوّل:غسل.دوّم:روزه گرفتن.سوّم:خواندن دو ركعت نماز،كه در وقت و كيفيت‏ و ثواب مانند نماز روز عيد غدير است،و اينكه«آية الكرسى»در نماز مباهله بايد تا «هم فيها خالدون» خوانده شود.چهارم:خواندن‏ دعاى مباهله مى‏باشد،كه شبيه به دعاى سحر ماه رمضان است،و شيخ طوسى و سيّد ابن طاووس نقل كرده‏اند،ولى بين‏ روايات آن دو بزرگوار اختلاف زيادى است،و من روايت شيخ طوسى را در كتاب«مصباح»برگزيده‏ام كه‏ فرموده است: دعاى روز مباهله همراه با فضيلت آن،از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده،و آن دعا اين است:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا.
خدايا از تو درخواست مى‏كنم از زيبايى‏ات به حق برترين مرتبه زيبايى‏ات،و همه مراتب آن زيباست،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه مراتب‏ زيبايى‏ات.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از بزرگى‏ات به حق برترين مرتبه بزرگى‏ات،و همه مراتب بزرگى‏ات بزرگ است،خدايا از تو درخواست‏ مى‏كنم به همه مراتب عظمتت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از جمالت،به حق برترين مرتبه جمالت،و همه مراتب جمال تو جميل است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه مراتب جمالت.خدايا تو را مى‏خوانم چنان‏كه فرمان دادى،پس اجابتم كن چنان‏ه وعده فرمودى،خدايا از تو درخواست مى‏كنم از شكوهت،به حق برترين مرتبه شكوهت،و همه مراتب شكوهت شكوهمند است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه‏ مراتب شكوهت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از نورت،به حق برترين مرتبه نورت،و همه نورت نورانى است،خداى از تو درخواست مى‏كنم به‏ همه نورت،خداى از تو درخواست مى‏كنم از رحمتت،به حق وسيع‏ترين مرتبه رحمتت و همه رحمتت وسيع است، خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه رحمتت.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ ،
خدايا تو را مى‏خوانم چنان‏كه فرمانم دادى،پس اجابتم كن چنان‏كه وعده فرمودى.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از كمالت به حق برترين مرتبه كمالت،و همه كمالت كامل است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه كمالت، خدايا از تو درخواست مى‏كنم از كلماتت به حق تمام‏ترين كلماتت،و همه كلماتت تمام است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم‏ به همه كلماتت،خدايا از تو درخواست مى‏كنم از نامهايت به حق بزرگترين آنها،و همه نامهايت بزرگ است،
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا،
خدايا از تو درخواست مى‏كنم به حق همه نامهايت.خدايا تو را مى‏خوانم،چنان‏كه فرمانم دادى،پس اجابتم كن،چنان‏كه وعده فرمودى، خدايا از تو درخواست مى‏كنم از عزّتت،به حق برترين مرتبه عزّتت،و همه عزّتت عزيز است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه عزّتت،خدايا از تو درخواست مى‏كنم از مشيّتت به حق گذراترين مشيّتت و همه مشيّتت گذراست،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه مشيّتت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم به قدرتت كه با آن بر همه‏چيز برترى‏ گرفتى،و همه قدرت تو برترى‏گير است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه قدرتت.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا وَ كُلُّهَا إِلَيْكَ حَبِيبٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ .
خدايا تو را مى‏خوانم،چنان‏كه فرمانم دادى،پس اجابتم كن،چنان‏كه وعده فرمودى،خدايا از تو درخواست مى‏كنم از علمت به حق نافذترين‏ آن و همه علم تو نافذ است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه علمت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از گفتارت به حق‏ پسنديده‏ترين آن.و همه گفتارت پسنديده است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه گفتارت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از خواسته‏هايت به حق محبوب‏ترين آنها،و همه آنها نزد تو محبوب است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه خواسته‏هايت.خدايا تو را مى‏خوانم چنان‏كه فرمانم دادى،پس اجابتم كن چنان‏كه وعده فرمودى،خدايا از تو درخواست مى‏كنم از شرفت به حق برترين مرتبه‏ شرفت،و همه شرفت شريف است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه شرفت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از سلطنتت، به حق پايدارترين آن.و همه سلطنتت پايدار است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه سلطنتت.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَلائِكَ بِأَعْلاهُ وَ كُلُّ عَلائِكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَلائِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَعْجَبِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ عَجِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ،
خدايا از تو درخواست مى‏كنم‏ از فرمانروايى‏ات به حق گرانمايه‏ترين آن،و همه فرمانروايى‏ات گرانمايه است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه فرمانروايى‏ات.خدايا تو را مى‏خوانم چنان‏كه فرمانم دادى.پس اجابتم كن چنان‏كه وعده فرمودى.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از والايى‏ات به‏ حق والاترين آن،و همه والايى‏ات والاست،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه والايى‏ات.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از آياتت به حق شگفت‏ترين آياتت،و همه آياتت شگفت است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه آياتت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از نعمتت به حق ديرينه‏ترين آن و همه نعمتت ديرين است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه نعمتت.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا [مِمَّا] أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَ كُلِّ جَبَرُوتٍ اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِبَهَاءِ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِجَلالِ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَ كُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَ كُلُّ عَطَائِكَ هَنِي‏ءٌ ،
خدايا تو را مى‏خوانم‏ چنان‏كه فرمانم دادى،پس اجابتم كن،چنان‏كه وعده فرمودى.خدايا از تو درخواست مى‏كنم،به حق آنچه كه در آن‏ قرار دادى از مقام و جبروت،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به تمام مقام و تمام جبروتت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم به آنچه با آن اجابتم مى‏نمايى،زمانى‏كه از تو مى‏خواهم،اى خدا،اى كه معبودى جز تو نيست،از تو مى‏خواهم به زيبايى اينكه معبودى‏ جز تو نيست.اى كه معبودى جز تو نيست،از تو مى‏خواهم به بزرگى اينكه معبودى جز تو نيست.اى كه معبودى جز تو نيست،از تو مى‏خواهم‏ به حق اينكه معبودى جز تو نيست.خدايا تو را مى‏خوانم چنان‏كه فرمانم دادى،پس اجابتم كن چنان‏كه وعده فرمودى.خدايا از درخواست مى‏كنم از روزى‏ات به همگانه‏ترين آن،و همه روزى‏ات همگانى است.خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه روزى‏ات، خدايا از تو درخواست مى‏كنم از عطايت،به حق گواراترين آن،و همه عطايت‏ گواراست.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَطَائِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَ كُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَ كُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلامُ وَ الْوِلايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ وَ الايتِمَامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدا الْوَسِيلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ.
خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه عطايت،خداى از تو درخواست مى‏كنم از خيرت به فورى‏ترين آن،و همه خيرت فورى است.خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه خيرت.خدايا از تو درخواست مى‏كنم از فضلت،به حق فزون‏ ترين آن،و همه فضلت فزون است،خدايا از تو درخواست مى‏كنم به همه فضلت.خدايا تو را مى‏خوانم چنان‏كه فرمانم‏ دادى،پس اجابتم كن چنان‏كه وعده فرمودى.خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و مرا برانگيز بر ايمان به خود و تصديق به رسولت(درود خدا بر او و خاندانش باد)،و ولايت على بن ابيطالب(ع)و بيزارى‏ از دشمنش،و اقتدا به امامان از خاندان محمّد(درود خدا بر آنان باد)،كه من به اين واقعيت راضى‏ شده‏ام.خدايا درود فرست بر محمّد بنده و رسولت در ميان پيشينيان،و درود فرست بر محمّد در ميان‏ آيندگان،و درود فرست بر محمّد،در ميان آسمانيان،و درود فرست بر محمّد در ميان فرستادگان.خدايا به محمّد عطا كن،وسيله‏ و شرف و فضيلت و درجه بزرگ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي وَ احْفَظْنِي فِي غَيْبَتِي وَ كُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ وَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ احْفَظْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلاءٍ وَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ.
خدايا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد،و به آنچه روزى‏ام‏ نمودى خشنود بدار،و در آنچه به من عنايت كردى بركت ده،و در غيبتم و در غياب هر غايبى كه او از من است نگهدارم باش.خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و مرا بر پايه ايمان به خود و باور داشتن به پيامبرت برانگيز،خداى بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و از تو مى‏خواهم خوب‏ترين خوبها را كه خشنودى‏ات و بهشت است،و به تو پناه مى‏آورم از بدترين بدها كه خشمت و آتش است.خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و مرا محافظت فرما از هر مصيبت و هر بلا،و از هر عقوبت،و هر فتنه،و هر آزمايش،و هر شر،و هر امر ناپسند،و هر پيش‏آمد،و هر آفت كه از آسمان بر زمين فرود آيد،يا فرود مى‏آيد،در اين ساعت و در اين شب،و در اين روز،و در اين ماه،و در اين سال‏
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِي مِنْ كُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ كُلِّ اسْتِقَامَةٍ وَ مِنْ كُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ كُلِّ عَافِيَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَلامَةٍ وَ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ وَ مِنْ كُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلالٍ طَيِّبٍ وَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ وَ حَالَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ غَيَّرَتْ حَالِي عِنْدَكَ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لا يُطْفَأُ،
خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و روزى من كن از هر شادى،و هر خوشحالى،و هر پايدارى و هر گشايش و هر عافيت و هر سلامت و هر كرامت،و هر روزى‏ وسيع حلال پاك و هر نعمت،و هر وسعتى كه از آسمان بر زمين نازل شد يا مى‏شود.در اين ساعت،و در اين شب،و در اين روز،و در اين ماه و در اين‏ سال.خدايا اگر گناهانم مرا در پيشگاهت بى‏اعتبار ساخته،و ميان من و تو پرده شده،و حالم را نزد تو دگرگون نموده.من از تو درخواست مى‏كنم،به حق نور جمالت كه هرگز خاموش نشود،
وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى وَ بِوَجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي وَ أَنْ تَعْصِمَنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي وَ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَدا مَا أَبْقَيْتَنِي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَ أَنَا لَكَ مُطِيعٌ وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِي ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ يَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
و به آبروى محمّد محبوب‏ برگزيده‏ات،و به آبروى وليّت على مرتضى،و به حق اوليايت كه آنان را برگزيدى،اينكه بر محمّد و خاندان محمد درود فرستى،و آنچه از گناهانم گذشته بيامرزى،و در باقى‏مانده عمر حفظم كنى،و به تو پناه مى‏آورم،خدايا،از اينك هرگز به چيزى از نافرمانيهايت بازگردم،تا زنده‏ام بدارى و تا بميرانى،و من فرمانبردار تو باشم،و تو از من خشنود باشى،و اينكه عملم را ختم كنى به نيكوترينش،و پاداش آن را برايم بهشت قرار دهى،و با من‏ آن كنى كه شايسته آنى،اى هل تقوى و اى اهل مغفرت،بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست‏ و به رحمتت به من رحم كن،اى مهربان‏ترين مهربانان.
پنجم:دعايى كه شيخ طوسى و سيّد ابن طاووس پس از دو ركعت نماز و هفتاد مرتبه‏ استغفار،روايت كرده‏اند بخواند،اول آن دعا«الحمد للّه ربّ العالمين»است.در اين روز دادن صدقه به تهيدستان به خاطر پيروى از مولاى همه مردان و زنان با ايمان،و زيارت آن حضرت،شايسته است،و مناسب‏تر زيارت جامعه است.
روز بيست ‏و پنجم:روز بس شريفى است،و روزى است كه سوره«هل اتى»در حق اهل بيت نازل شد براى اينكه سه روز روزه گرفتند و افطارى خود را به مسكين و يتيم و اسير دادند و خود با آب افطار نمودند!و سزاوار است شيعيان اهل بيت در اين ايام به ويژه در شب‏ بيست‏وپنجم در دادن صدقه به مساكين و ايتام،و سعى در اطعام ايشان،و روزه داشتن اين روز پيروى از مولايان خود كنند.از آنجا كه بعضى از علما اين روز را روز مباهله مى‏دانند،مناسب است زيارت جامعه و دعاى مباهله را نيز در اين روز بخوانند.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2