صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعادعا درمانی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعاى آسان زاییدن
Loading
آسان زاییدن، دعا ذکر آسان زاییدن، سهولت زایمان، آسان شدن زایمان، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد دعای ذکر آسان زاییدن
دانلود فایل PDF

دعاى آسان زاییدن


براى آسان زائیدن این دعا را بنویسد:
«يَا خَالِقَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَمُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَخَلِّصَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ خَلِّصْهَا».1
«اى آفریننده جان از جان و بیرون آورنده جان از جان و رهایى بخش جان از جان، رهائیش ده».

1 . مصباح الکفعمی: 159.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2