صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاامیرالمؤمنین علی علیه السلام دعا ـ بنیاد بین المللی دعا علی با حق است و حق با علی. هر کجا علی باشد، حق هم آن جاست
Loading
دانلود تصویر حجم اصلی

علي مع الحق والحق مع علي
Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2