صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعادعا از دیدگاه بزرگان دعا ـ بنیاد بین المللی دعا آداب دعا از زبان آیت الله نخودکی
Loading
آداب، دعا، دیدگاه، بزرگان، نیایش، نخودکی، شیخ حسنعلی نخودکی

آداب دعا از زبان آیت الله نخودکی


عارف گرانقدر «مرحوم آیت الله شیخ حسنعلی نخودکی» درباره آداب و شرایط دعا کردن نکاتی دارد که خلاصه آن به نحو زیر است:
بدان ای عزیز که دعا را نیز چون امور دیگر آدابی است که با رعایت آن به استجابت نزدیک تر می‌شود
1. طهارت بدن از حدث و خبث
2. استعمال بوی خوش
3. دادن صدقه به محتاجان
3. تشرف به مساجد و بقاع متبرکه
4. توجه به خانه خدا

کسی که دست به دعا برمی دارد باید که
1. به خداوند و حصول حاجت خود از سوی پروردگار عالم حسن ظن داشته باشد
2. با تمام وجود و از عمق قلب خویش دعا کند
3. به وسیله روزه اندرون از حرام خالی دارد
4. توبه از گناهان را تجدید کند
5. در دعا اصرار ورزد
6. حاجت خویش به زبان بازگوید
7. با خشوع و گریه نیاز به درگاه بی نیاز برد
8. حاجت برادران اهل ایمان را مقدم دارد
9. دعای خود را با اسمای اعظم الهی همراه کند و از مدح و ثنای پروردگار خود فرو نگذارد
10. و در آغاز و انجام دعای خود بر محمد (صلی الله علیه وآله) و دودمانش صلوات و درود فرستد.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2