صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعازیارت امام رضا علیه السلام دعا ـ بنیاد بین المللی دعا آمدم ای شاه پناهم بده ـ تصنیف زیبای قطعه ای از بهشت ـ استاد کریمخانی (صوتی)
Loading
کریمخانی، آمدم ای شاه، تکه از از بهشت، امام، رضاآمدم ای شاه پناهم بده ـ تصنیف قطعه ای از بهشت
آمدم ای شاه پناهم بده ـ تصنیف زیبای قطعه ای از بهشت ـ استاد کریمخانی (صوتی)
آمدم ای شاه ، پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده
ای حَرمَت ملجأ درماندگان
دور مران از در و ، راهم بده
ای گل بی خار گلستان عشق
قرب مکانی چو گیاهم بده
لایق وصل تو که من نیستم
اِذن به یک لحظه نگاهم بده
ای که حَریمت به مَثَل کهرباست
شوق وسبک خیزی کاهم بده
تاکه ز عشق تو گدازم چو شمع
گرمی جان سوز به آهم بده
لشگر شیطان به کمین من است
بی کسم ای، شاه پناهم بده
از صف مژگان نگهی کن به من
با نظری ، یار و سپاهم بده
در شب اول که به قبرم نهند
نور بدان شام سیاهم بده
ای که عطا بخش همه عالمی
جمله ی حاجات مرا هم بده


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2