صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعازیارت حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعا در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ با صدای استاد فرهمند آزاد
Loading
معرفت، حجت، دعا، غیبت، امام، زماندعا در زمان غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف
دعا در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ با صدای استاد فرهمند آزاد
اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك.
اللّهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك.
اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني؛
پروردگارا! خود را به من بشناسان كه اگر خود را به من نشناساني، نميتوانم پيغمبرت را بشناسم.
پروردگارا! پيغمبرت را به من بشناسان كه اگر پيغمبرت را به من نشناساني، نميتوانم حجت تو را بشناسم.
پروردگارا! حجت خود را به من بشناسان، كه اگر حجت خود را به من نشناساني، دين خود را از دست ميدهم، و گمراه خواهم شد.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2