صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعا دعا ـ بنیاد بین المللی دعا حکایات مربوط به دعا
Loading

دعای نور ـ دعای بهشتیان
دعای نور ـ دعای بهشتیان خانه گلین زهرا (سلام الله علیها) سرد و اندوه‌بار می‌نمود. داغ از دست دادن پیامبر رحمت هنوز بر سینه مدینه سنگینی می‌کرد
دعای صاحبان باغ سوخته
دعای صاحبان باغ سوخته در زمان‌های دور، در سرزمین یمن مرد با ایمانی زندگی می‌کرد. او باغ و بستان بزرگ و آبادی داشت و به هنگام برداشت محصول، فقیران و تهی‌دستان به باغ او می آمدند و بهره می‌بردند
دعایی که به اجابت رسید
دعایی که به اجابت رسید پس از آن که مرحوم آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی از دنیا رحلت فرمود، علمای نجف درباره زعامت و مرجعیت جهان تشیع به مشورت پرداختند
نوید به نیایشگر مأیوس
نوید به نیایشگر مأیوس شخصی بود که نیمه های شب بر می خاست و در تاریکی و تنهایی ، به دعا و نیایش می‌پرداخت و با سوز و گداز خاصی « الله الله » میگفت

1
Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2