صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاحکایات مربوط به دعا دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعایی که به اجابت رسید
Loading
آیت الله حاج آقا حسین قمی، سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله بروجردی، دعا دعایی که به اجابت رسید

دعایی که به اجابت رسید


پس از آن که مرحوم آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی از دنیا رحلت فرمود، علمای نجف درباره زعامت و مرجعیت جهان تشیع به مشورت پرداختند. رأی آن ها بر این قرار گرفت که این شایستگی در وجود آیت الله حاج آقا حسین قمی است، و ایشان بایستی این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
وقتی که آیت الله قمی از این تصمیم با خبر شد، لرزه بر اندامش افتاد: «خدایا! من ضعیف و ناتوان کجا و تحمل این مسئولیت کجا؟!»
بلافاصله فکری به ذهنش رسید. عده ای از رفقا را فراخواند و جملگی را به حرم حضرت امیرمؤمنان(ع) دعوت کرد؛ به آن ها تأکید نمود که من دعا می کنم، شما هم «آمین» بگویید. وقتی که دعا کرد، رفقا از گفتن «آمین» خودداری کردند؛ برای آن ها عجیب بود که این دیگر چه دعایی است؟!
دعای مرحوم آیت الله قمی این بود: «خدایا! تو را به حق صاحب این قبر شریف، سوگند می دهم که اگر من از عهده این مسئولیت بر نمی آیم، مرگ مرا برسان و این امانت را بردوش دیگری قرار بده»
مرحوم آیت الله قمی تأکید کرد، این بار که دعا می کنم، بایستی آمین بگویید! همراهان، چاره ای جز اطاعت امر نداشتند. مرحوم آیت الله قمی دعا کرد و آن ها هم آمین گفتند.
دعای آن مرجع بزرگ به اجابت رسید؛ نزدیک به شش ماه بعد، آیت الله قمی به جوار پروردگار پیوست و مرجعیت تشیع بر عهده آیت الله بروجرودی قرار گرفت و آن بزرگوار، سکاندار این کشتی در دریای پرتلاطم در دهه های 20، 30 و 40 گردید.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2