صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاامام حسین علیه السلام دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای امام صادق علیه السلام برای زوار امام حسین علیه السلام
Loading
زوار، زیارت، ضریح، مطهر، صحن، امام، حسین، صادق، دعا، نیایش دعای امام صادق علیه السلام برای زوار امام حسین علیه السلام

دعای امام صادق علیه السلام برای زوار امام حسین علیه السلام


از معاویة بن وهب نقل شده است که امام صادق علیه السلام برای زیارت کنندگان امام حسین علیه السلام چنین دعا می کرد:
بار پروردگارا! ای کسیکه ما را به کرامت و بزرگواری اختصاص دادی، و به ما وعدۀ شفاعت مرحمت کردی و رسالت را به دوش ما نهادی ، و ما را ارث برندۀ پیامبران قرار دادی ، و امّتهای گذشته را به ما خاتمه دادی و ما را به وصایت برگزیدی، و علم گذشته و آینده را به ما عطا کردی ، و دلهای بعضی از مردمان را بسوی ما مایل ساختی، مرا و برادرانم را و زائرین قبر حسین بن علی علیه السلام را بیامرز.
آنها که اموالشان را توشۀ راه خود ساختند و بدنها را در معرض سختی های سفر قرار دادند، و این بدان خاطر بوده که دوست داشته اند به ما نیکی کنند، و در احسانی که بما نموده اند امیدوار به لطف تو باشند، و شادی و سرور خاطر پیغمبرت را فراهم نمایند، و فرمان ما را لبّیک گقته و اجابت نموده باشند ، و دشمنان ما را به خشم و غضب وادارند.
خداوندا ! آنها به این عمل خواسته اند خوشنودی تو را بدست آورند، آنها را از طرف ما به رضایت و خشنودی خود پاداش بده و شب و روز از آنها مراقبت کن ، و برای خانواده و فرزندان آنها که رها کرده بهترین جانشین باش، و آنها را همراهی کن و شرّ هر شیطانی از طایفۀ انسان و جنّ را از آنها کفایت کن ، و عطا کن به آنها بهتر از آنچه از تو آرزو دارند زیرا که آنها دوری از وطن را برگزیده اند و زیارت قبر مطهر امام حسین علیه السلام را بر ماندن کنار خانواده و فرزند و خویشان ترجیح داده اند.
بار پروردگارا! دشمنان ما نسبت به خارج شدن ایشان بر آنها عیب گرفتند ، ولی این سرزنش آنها را از حرکت و سیر بسوی ما باز نداشت، تا مخالفت کنند با کسی که باما مخالف است.
پس خداوندا ! بر این چهره هائی که خورشید آنها را تغییر داده ترحم کن، و بر این گونه ها که بر قبر مطهّر ابا عبدالله سلام الله علیه زیر و رو شده رحم نما ، و بر این چشمها که اشک آنها به خاطر دلسوزی برای ما جاری گشته، و این دلهائی که به خاطر ما بی تابی می کند و آتش گرفته است، و این فریادهائی که از جگر بخاطر ما بیرون می آید رحم کن.
خداوندا! این جانها و این بدنها را به تو می سپارم تا آن زمان که در کنار حوض در هنگام عطش آنها را از کوثر سیراب نمائی.
پس آنحضرت پیاپی این دعا را در حال سجده می خواند، وقتی سجده و دعایش را پایان داد عرض کردم : فدای شما گردم، اگر آنچه از شما شنیدم در حقّ کسی بود که حتّی خدا را نمی شناخت گمان می کنم آتش به او ضرری نمی رسانید، و به خدا قسم آرزو می کردم که آنحضرت را زیارت کرده بودم و به حجّ نرفته بودم.
امام علیه السلام به من فرمود :
تو چقدر نزدیک هستی به آن قبر مطهّر ! چه چیزی تو را از زیارت او مانع می شود؟
سپس فرمود: ای معاویه! این کار را هرگز ترک مکن.
عرض کردم فدایت شوم، نمی دانستم زیارت امام حسین علیه السلام این مقدار اهمیِت دارد .فرمود:
ای معاویه ! کسانیکه برای زوّار امام حسین علیه السلام در آسمان دعا می کنند بیش از آنهایی هستند که در زمین دعامی کنند، هیچگاه بخاطر ترسیدن از کسی زیارت را رها مکن، کسی که بخاطر ترس آن را ترک کند بعداً دچار حسرت و ندامتی می شود که آرزو می کند کاش همواره ملازم آن قبر شریف می بود.
آیا دوست نداری شخص تو در میان کسانی باشد که رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه و ائمّه علیهم السلام برای آنها دعا می کنند؟
آیا دوست نداری از کسانی باشی که فردا فرشتگان با آنها مصافحه می کنند؟
آیا دوست نداری فردای قیامت در میان کسانی باشی که بدون گناه وارد محشر می شوند؟
و آیا دوست نداری در میان کسانی باشی که فردای قیامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آنها مصافحه می کند یعنی دست آنها را در میان دست می فشارد.(1)

1.ثواب الأعمال: ص95 ، کامل الزیارات :ص228 ح 336 ، بحارالأنوار : ص101 ج51 ح1 ، المستدرک : ج10 ص232.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2