صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاامام باقر علیه السلام دعا ـ بنیاد بین المللی دعا نیایش های امام محمد باقر علیه السلام در ماه ذیحجه
Loading
امام، باقر، شکافنده، علوم، ذیحجه، ذکر، دعا، اذکار، نیایش نیایش های امام محمد باقر علیه السلام در ماه ذیحجه

نیایش های امام محمد باقر علیه السلام در ماه ذیحجه


هنگام داخل شدن در مسجد الحرام

از آن حضرت روایت شده که فرمود: هنگامی که داخل مسجد الحرام شده و مقابل حجرالاسود قرار گرفتی بگو:

گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست، یگانه است و شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمّد بنده و فرستاده اوست؛ به خدا ایمان آورده و به طاغوت و بت ها و به بندگی شیطان و به بندگی هر کسی که غیر از خدا خوانده شود، کافر گردیم.
هنگام بوسیدن حجرالاسود

از آن حضرت روایت شده که فرمود: سپس نزدیک حجرالاسود شده و با دست راستت آن را لمس کن، آنگاه بگو: به نام خدا، و خدا برتر است؛ خدایا! امانتم را ادا کردم و میثاقم را عهده دار گردیدم تا در پیشگاه خود در قیامت به وفاداری ام گواهی دهی.
هنگامی که در مقابل ناودان کعبه قرار می گرفت

امام صادق از پدرش ـ که بر آنان درود باد ـ نقل می کند که آن حضرت هنگامی که در مقابل ناودان کعبه قرار می گرفت، عرض می کرد: خدایا! مرا از آتش رهایی بخش، و روزی حلالت را بر من گسترده ساز، و شرّ فاسقان جن و انس را از من دور نما، و به رحمتت مرا داخل بهشت گردان.
هنگام دست زدن به رکن یمانی

ابو مریم گوید: نزد امام باقرـ که بر او درود باد ـ بودم و طواف می کردم، آن حضرت هرگاه به رکن یمانی می رسید، آن را لمس می نمود و عرض می کرد:

خدایا! به من روی آور تا توبه نمایم و مرا حفاظت نما تا به گناه باز نگردم.
دعا در صفا و مروه

زراره گوید: از آن حضرت سؤال کردم: انسان در صفا و مروه چه باید بگوید؟ فرمود: باید سه بار بگوید:

معبودی جز خدا نیست، یگانه است و شریکی ندارد، پادشاهی و ستایش از آن اوست، زنده کرده و می میراند و او بر هر کار توانا است.
دعا برای هر که از جانب کسی دیگر حج می کند

از آن حضرت نقل شده که فرمود: هر کس به نیابت از غیر خود حج می کند، باید هنگام احرام بگوید:

خدایا! من از طرف فلانی حج به جا می آورم، از او بپذیر و مرا در به جای آوردن آن اجر و پاداش ده.
دعا در تکبیر در ایّام تشریق

خدا برتر است، خدا برتر است، معبودی جز خدا نیست و خدا برتر است، خدا برتر است و حمد و سپاس او را سزاست و خدا برتر است بر آنکه ما را هدایت کرده، و خدا برتر است بر آنکه ما را از گوشت حیوانات بهره مند ساخته است.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2