صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعامنشورات عربی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا تفصیل أدعیة الحج
Loading
تفصیل أدعیة الحج

تفصیل أدعیة الحج


این کتاب که به زبان عربی است جامع ترین مجموعه در زمینه ادعیه حج می باشد. از امتیازات این کتاب بیان ادعیه حج و عمره به صورت گام به گام است.
قطع: جیبی
سال نشر: 1390
تعداد صفحات: 288


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2