صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعادعا در شعر و نثر دعا ـ بنیاد بین المللی دعا نیایش‌های حضرت علی علیه السلام در ماه ذیحجه
Loading
حضرت، علی، ذیحجه نیایش های حضرت علی علیه السلام در ماه ذیحجه

نیایش‌های حضرت علی علیه السلام در ماه ذیحجه


نیایش‌های حضرت علی علیه السلام در ماه ذیحجه

دعای هر روز از روزهای این ماه
هیچ معبودی جز خدا نیست به تعداد شب ها و روزگاران؛ هیچ معبودی جز خدا نیست به تعداد امواج دریاها؛ هیچ معبودی جز خدا نیست و رحمت الهی بهتر از آنچه جمع می کنند، می باشد؛ هیچ معبودی جز خدا نیست به تعداد خار و درخت؛ هیچ معبودی جز خدا نیست به تعداد مو و کرک؛ هیچ معبودی جز خدا نیست به تعداد سنگ و کلوخ؛ هیچ معبودی جز خدا نیست به تعداد حرکت دیدگان؛ هیچ معبودی جز خدا نیست در شب، آنگاه که تاریک می گردد و روز، آنگاه که جلوه می کند؛ هیچ معبودی جز خدا نیست به تعداد بادها در بیابان ها و صخره ها؛ هیچ معبودی جز خدا نیست از امروز تا روزی که در صور دمیده شود.

دعا در بین هر تکبیر نماز عید قربان
گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست؛ یگانه بوده و شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست؛ درود خدا بر او و بر خاندانش باد. خدایا! ای آنکه شایسته کبریا و عظمتی و ای آنکه شایسته بخشش و قدرتی و ای آنکه شایسته بخشش و رحمتی! در این روز که آن را برای مسلمانان عید و برای محمّد ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ ذخیره و رشد قرار دادی؛ از تو می خواهم که بر محمّد و خاندانش درود فرستی؛ مانند برترین درودی که بر یکی از بندگانت فرستادی؛ بر فرشتگان مقرّبت و فرستادگانت درود فرستی و مردان و زنان مؤمن و مسلمان، زنده و مرده شان را بیامرزی.
خدایا! از تو می خواهم بهترین چیزهایی که بندگان فرستاده شده ات از تو خواسته اند و به تو پناه می برم از شرّ آنچه بندگان فرستاده شده ات از آنها به تو پناه برده اند.

دعا در خطبه عید قربان
خدا برتر است؛ هیچ معبودی جز خدا نیست و حمد و سپاس او را سزاست؛ بر آنچه ما را هدایت کرد و شکر او را سزاست، بر آنچه به ما عنایت فرمود و سپاس او را سزاست، بر آنچه از چهارپایان به ما روزی داده.

دعا در هنگام قربانی دادن از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله
به نام خدا؛ رویم را به سوی کسی گردانم که آسمان ها و زمین را خلق کرد، در حالی که در راه مستقیم قرار داشته و مسلمانم و مشرک نمی باشم؛ نماز و عبادتم، و زندگی و مرگم برای پروردگار جهانیان است؛
خدایا! همه از تو و برای توست.
خدایا! این از جانب پیامبر توست. [آنگاه آن حیوان را ذبح می کرد و گوسفند دیگری را از جانب خود می کشت].

دعا در تلبیه
خداوندا! اجابت کردم و آمدم؛ شریکی برای تو نیست؛ سپاس و نعمت تو را سزاست و فرمانروایی شایسته توست؛ شریکی برای تو نیست.

دعا هنگام مس و استلام حجر الاسود
خدایا! با ایمان به تو و تصدیق کتابت و پیروی از پیامبرت، حجر الاسود را لمس می کنم.

دعا هنگام بالا رفتن از کوه صفا
خداوندا! هر گناهی را که انجام داده ام، ببخشای و اگر دوباره گناه کردم، تو نیز بخشش خود را تکرار کن؛ به درستی که تو آمرزنده و مهربانی.
خدایا! آنچه را شایسته آنی در حقّم اعمال کن، چرا که اگر آنچه تو شایسته آنی، در حقّم اعمال کنی، مرا مشمول رحمتت قرار می دهی و اگر مرا عذاب نمایی تو از عذابم بی نیاز و من محتاج به رحمت تو هستم. ای آنکه من نیازمند رحمتش هستم، مرا مشمول رحمتت قرار ده!
خدایا! با من آن گونه که من شایسته آنم عمل منما؛ چرا که اگر این گونه کنی مرا عذاب می نمایی، در حالی که در این مورد ظلم و ستمی بر من روا نداشته ای، به حالتی رسیده ام که از عدلت هراسان و از ستم نمودنت ترسی ندارم؛ ای آنکه عدالت مطلق است و ستم نمی کند! مرا مشمول رحمتت قرار ده.

آخوند شفیعا (قرن 12)


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2