صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعا دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعا در ادیان
Loading

دعا در سایر ادیان و مذاهب
دعا در سایر ادیان و مذاهب رسالت ادیان الهی سعادت انسان در دنیا و آخرت است و این سعادت فقط در پناه ارتباط با مالك حقیقی میسر است و از آنجا كه دعا وسیله ارتباط بنده با خالق و پروردگار خویش است

1
Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2