صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاکتابشناسی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا بر کرانه صحیفه سجادیه
Loading
صحیفه، سجادیه، دعا، نیایش

بر کرانه صحیفه سجادیه


‏سرشناسه: جشنواره دعا و نیایش شمسه ( نخستین : ۱۳۹۲ : تهران)
‏عنوان قراردادی: صحیفه سجادیه .فارسی. برگزیده. شرح
‏عنوان و نام پديدآور: بر کرانه صحیفه سجادیه/ حسین علیزاده، مجید زندی؛ به اهتمام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
‏مشخصات نشر: تهران: موسسه فرهنگی دین‌ پژوهی بشری: شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، اداره کل فرهنگی‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۱۱۲ ص.‬؛ ۱۵ × ۱۵ س‌م.
‏فروست: ... بوستان همیشه خرم نیایش؛ برگ سبز نهم.
‏شابک: ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-600-5408-45-4 : ‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا
‏يادداشت: کتاب حاضر از مجموعه آثار برگزیده نخستین جشنواره دعا و نیایش شمسه است که توسط دبیرخانه تخصصی دعا و نیایش شمسه برگزار شده است.
‏موضوع: ‏‫ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌‏‫، ۳۸ ‏- ۹۴ق . رساله‌الحقوق -- نقد و تفسیر
‏موضوع: دعا -- کنگره‌ها
‏موضوع: جشنواره‌ها -- ایران -- تهران
‏شناسه افزوده: ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، توشیحگر
‏شناسه افزوده: زندی، مجید، توشیحگر
‏شناسه افزوده: ‏‫ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌‏‫، ۳۸ ‏- ۹۴ق . صحیفه سجادیه. برگزیده . شرح
‏شناسه افزوده: شهرداری تهران. اداره کل فرهنگی
‏شناسه افزوده: شهرداری تهران. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
‏شناسه افزوده: جشنواره دعا و نیایش شمسه. دبیرخانه تخصصی
‏رده بندی کنگره: ‏‫‭BP۲۶۶‏‫‭/ج۵ ۱۳۹۲ت
‏رده بندی دیویی: ‏‫‭۲۹۷/۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی: ۳۱۵۵۳۰۲


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2