صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا زیارت دعا ـ بنیاد بین المللی دعا تعریف زیارت
Loading

زیارت چیست؟
زیارت چیست؟ زیارت در لغت دیدار کردن با قصد را گویند که در ریشه این مفهوم میل و گرایش نهفته است،
تعریف  زیارت
تعریف زیارت زیارت در لغت به معنای دیدن کردن، به دیدار کسی رفتن، و ... می باشد. به دیدار او رفت، از او دیدن کرد، هم معنای زیارت است.
گلگشتی در زیارت
گلگشتی در زیارت بازشناسی معنا و مفهوم زیارت زیارت واژه ای است عربی که در زبان فارسی نیز با همین ماده و شکل به کار می رود.
زیارت، عشق نامه شیعی است
زیارت، عشق نامه شیعی است ماهیت زیارت چیست؟ گرایش به دین و معرفت گرایش درون‌خیز و درون‌جوش ناشی از فطرت است. همه انسان‌ها دارای عقاید ماورایی هستند و به نمادهای ماورایی و قدسی ایمان دارند؛ این نمادهای مقدس و ناب در مقوله‌ای به نام زیارت خلاصه می‌شود.

1
Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2