Loading
زیارت، زائر، معصومین، زیارت چیست؟

زیارت چیست؟


زیارت در لغت دیدار کردن با قصد را گویند که در ریشه این مفهوم میل و گرایش نهفته است، گویی زیارت کننده از دیگران روی گردانده و به سوی زیارت شونده تمایل و قصد کرده است.(1) حضور در پیشگاه شخص به جسم و جان، و نیز توجّه قلبی و حضور دل نسبت به اولیای خدا زیارت است، و زیارت یکی از اعمال پسندیده و سنّت های برجسته است که در احادیث معصومین (علیهم السلام) نسبت به آن تأکید شده و پاداش های فراوانی برای زائر بیان گردیده است. در اینجا راجع به بعضی آثار و خصوصیات زیارت معصومین (علیهم السلام) به اختصار می پردازیم، سپس به طور فشرده زیارت آل یس را معرّفی می کنم، آنگاه شرح جملات آن را آغاز می نمایم: از وظایف شرعی هر فرد مؤمن است که به زیارت معصومین (علیهم السلام) اهتمام ورزد، چنانکه در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: «هرآنکه قبر مرا بعد از وفاتم زیارت کند، مانند آن است که در زمان حیاتم زیارتم کرده باشد، و کسی که قبر مرا زیارت ننماید، به من جفا کرده است». و از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «هر آنکه مرا یا یکی از فرزندانم را زیارت کند، روز قیامت او را زیارت خواهم کرد و از وحشت آن روز نجاتش خواهم داد». و حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: «هر امامی را به گردن دوستان و پیروانش پیمانی است که وفای به این پیمان، هنگامی به حدّ تمام و کمال می رسد که قبرهایشان را زیارت کند، پس هر که امامان را از روی علاقه زیارت نماید و به آنچه مورد خواست و رغبت آنان بوده تصدیق داشته باشد، روز قیامت شفیع او خواهند بود». و احادیث بسیار دیگر که این وظیفه در آنها تأکید و آثار اخروی آن بیان گردیده است. امّا آثار دنیوی: با توجّه به اینکه معصومین (علیهم السلام) الگوی مردم هستند، پس زیارت و دیدار ایشان در زمان حیاتشان و تشرّف به مزارشان بعد از وفاتشان، یکی از مهم ترین وسایل پرورش فکر و تصحیح و تکمیل اعتقاد و تذهیب نفس و تعدیل عمل است، و چه بسیار کسانی که در فکر یا عمل آنها خللی بوده و بر اثر زیارت یکی از معصومین، دگرگونی در آنها حاصل گردیده و از کارهای ناپسند و یا اندیشه های نادرست رهایی یافته اند، و از پرتو عنایت معصومین بهره گرفته در زندگی آنان تحوّلی پدید آمده است. علاوه بر اینکه در زیارت معصومین (علیهم السلام) زمینه استجاب دعا و قضاء حوائج و شفای بیماران کاملاً فراهم است، حکایتهای بی شمار از این آثار و نتایج در کتاب ها و بر سر زبان ها بسی رایج است. شایان ذکر است که زیارت معصومین (علیهم السلام) در صورتی که رفتن کنار قبورشان مقدور نباشد، از راه دور نیز انجام می گیرد، یا این که می توان دیگری را به نیابت از خود به زیارت فرستاد، چنانکه این امور بین مردم مؤمن و ملتزم به آداب دینی پیوسته معمول بوده است، و فقهای بزرگوار در بیان احکام زیارت نایب، فصلی را اختصاص داده اند.
1- معجم مقاییس اللّغة ، 3/36.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2