صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعااهمیت زیارت دعا ـ بنیاد بین المللی دعا فائده های زیارت معصومین علیهم السلام
Loading
فایده، زیارت، عهد، میثاق، امام، امام شناسی، زیارت معصومین

فائده های زیارت معصومین علیهم السلام


شايد اين سوال براي مان پيش آيد كه چرا به زيارت مي رويم؟ چه فايده هايي در زيارت هست؟ دانستن اين سوالات ما را ياري مي دهد با معرفت بيشتر به زيارت برويم و بهره ي وافرتر ببريم.در كتاب زمزمه قدسيان به تفضيل درين مورد بحث شده كه من سعي مي كنم به صورت خلاصه برخي ازين موارد را براي دانستن شما بزرگواران بنويسم:
1- عهد و ميثاقي دوباره
شايد مهم ترين فلسفه زيارت تجديد عهد و پيمان با امام معصوم عليه السلام باشد در روايت چنين آمده است:
« ان زيارتنا انما هي تجديد العهد و الميثاق الموخوذ في الرقاب العباد و سبيل الزائر ان يقول عند زيارتهم عليهم السلام جئتك يا مولاي زائرا لك و مسلما عليك و لائذا بك و قاصدا اليك. اجدد ما اخذ الله لكم في رقبتي من العهد و الميثاق ...»(مستدرك الوسائل ج10 ص223ش2، بحارالانوارج99ص197)
همانا زيارت ما تجديد عهد و ميثاقي است كه پروردگار بر گردن بندگان گذاشته است. شايسته است زائر در زيارت پيشوايانش چنين بگويد: اي مولاي من در حالي به ديدار تو آمده ام كه بر تو درود مي فرستم و به تو پناهنده ام به سوي شما آمدم تا بر
عهد و پيماني كه خداوند بر عهده ام گذاشته است پاي فشاري كنم... .
پس زيارت نوعي اعلام بيعت دوباره است.

2- بهره مندي از امام عليه السلام
امام صادق عليه السلام فرمود:
من زار بعد مماتنا فكانما زارنا في حياتنا...(جامع الاخبار ص33، وسائل الشيعه ج44 ص 322ش 19333)
هركس ما را پس از رحلتمان زيارت كند مانند آن كسي ست كه در زمان حيات به ديدار ما آمده ...
شيعه عارف مي داند كه حيات و ممات امام تفاوتي ندارد. تاثير همنشيني با صالحان در روحيه انسانها امري مسلم است و هرچه صفاي باطني همنشين عميق تر باشد اثر بخشي آن نيز يشتر خواهد بود.مگر نه اين است كه ما در زيارت با امامان همنشين آنها مي شويم؟آيا وقتي حتي از راه دور زيارت نامه آنان را مي خوانيم با آنها هم صحبت نمي شويم و روحانيت كسب نمي كنيم؟
روشن است هرچه حضور قلبي ما در محضر امام بيشتر باشد اين ارتباط قلبي قوي تر خواهد بود.

3- زنده نگهداشتن نام و مرام امام عليه السلام
شيعه مفتخر به داشتن الگوهايي است كه در هيچ عصر و زماني مثل و مانندي براي آنان نيامده است.بنابراين خود را موظف مي داند به عنوان الگوي هدايت بشر همواره براي زنده نگه داشتن نام و ياد پيشوايانش بكوشد و زيارت مهم ترين و بهترين روشي است كه مي تواند اين هدف را عملي سازد.رجوع كنيدبه: آيا ساختن زيارتگاه بر مزار معصومين عليهم السلام بدعت است؟اصلا اين كار چه فايده اي دارد؟

درزيارت نامه هايي كه به ما رسيده مائده هاي عرفاني از نور بسياري نهفته است كه برخي از آنان عبارت است از:
توحيد
نبوت
امام شناسي
معادشناسي
استغفار
انس با خدا
خواسته هاي والا: هركس يك بار يك زيارت نامه را خوانده باشد در مي يابد چگونه معبود خود را بخواند و چه چيزهايي مي توان از او خواست كه ممكن است حتي قبلا به ذهن او نرسيده باشد.
تكرار اين زيارت نامه ها اين خواسته هاي والا را در قلب او پايدار مي كند مثلا در زيارت عاشورا كه مداومت بر آن بركات بسياري دارد بنگريد:
فَاسُئلُ الله اَلذی اَكرَمَنی بِمَعرفَتِكُمْ وَ مَعرفَةِ اَولیائِكُمْ وَرَزَقنِی اَلبرائَةَ مِن اَعدائِكُمْ اَنْ یَجعَلنِی مَعَكُمْ فی الدُّنیا وَ الاخرةِ وَ اَن یُثَبِتَ لی عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فی الدُّنیا وَالأخرةِ وَ اَسَئلهُ اَن یُبَلغَنیَ المَقامَ الَمحمودَ لَكُمُ عِنْدَ اللهِ وَ اَنْ یَرزُقَنی طَلَبَ ثاری مَعَ اِمامٍ هُدی ظاهِرٍ ناطِقٍ بالحَقِ مِنْكُمْ وَ اَسئلُ اللهَ بِحَقِكُمْ وَ بِالشَانِ اَلذیِ لَكُمْ عِندهُ اَنْ یَعطنِی بِمصابی بِكُمْ اَفْضَلَ ما یُعطی مُصاباً بِمُصیبةً ما اَعْظَمَها وَ اَعظمَ رَزَیِتها ِفی اِلاسلامِ وَ فی جَمیعَ السَّمواتِ وَ الارضِ اَللهُمَّ اجْعَلنی فی مَقامی هذا ِممَنْ تَنالُهُ مِنكَ صلَواتٌ وَ رحمةٌ وَ مَغفِرةٌ اَللهُمَّ اَجْعَلْ مَحیایَ مَحیا محمدٍ و ال مُحمد وَ مَماتی مَماتَ مُحمدٍ وَ ال مُحمدٍ
درخواست شفاعت
انتظار فرج
و موارد بسيار ديگر كه در كلمات نوراني و معرفت بخش زيارت نامه ها نهفته است و بديهي ست لازمه ي بهره گيري هرچه بيشتر و كسب اين مائده هاي نوراني شناخت و معرفت به ساحت قدسي امام عليه السلام و تامل در عبارت هاي زيارت براي فهم و درك عميق درياي معارف آن است.
برداشت مختصري از كتاب زمزمه قدسيان ، شرحي بر زيارت عاشورا/ سيد حسن منتظرين / انتشارات دليل ما


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2