صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاآداب دعا دعا ـ بنیاد بین المللی دعا آداب دعا در قرآن‏
Loading
آداب دعا در قرآن ـ نیایش  آداب دعا در قرآن

آداب دعا در قرآن‏


1- دعا همراه ایمان و عمل صالح باشد. «يستجيب الذّين آمنوا و عملوا الصالحات»
2- با اخلاص باشد. «فادعوا اللّه مخلصين له الدين»
3- با تضرّع و مخفیانه باشد. «ادعوا ربّكم تضرعاً و خُفية»
4- با بیم و امید باشد. «و ادعوه خوفاً و طمعاً»
5- در ساعاتى خاص باشد. «يدعون ربّهم بالغداة و العشى»
6- دعا كننده از اسماى الهى بهره بگیرد. «و للّه الاسماء الحسنى فادعوه بها»
7- گفتگو با خداوند، كلید رشد و تربیت انسان است. «قال ربّكم اُدعونى»
8- میان دعاى انسان و ربوبیّت خداوند، رابطه‏اى تنگاتنگ است. (اكثر دعاهاى قرآن همراه «ربّنا» آمده است). «ربّكم اُدعونى»
9- خداوند، از ما خواسته كه به درگاه او دعا كنیم. «قال ربّكم اُدعونى»
10- در دعا فقط خدا را بخوانیم، نه خدا و دیگران را در كنار هم. «اُدعونى»
11- خداوند نیازهاى ما را مى‏داند، ولى دستور دعا نشانه‏ى آن است كه درخواست ما آثارى دارد. «ادعونى»
12- بین دعا و استجابت هیچ فاصله‏اى نیست. «ادعونى استجب» (حتّى حرف «فاء» یا «ثمّ» نیامده است. اگر مى‏فرمود: «فاستجب» یعنى بعد از مدّت كمى مستجاب مى‏كنم و اگر مى‏فرمود: «ثم استجب» یعنى بعد از مدّت طولانى.)
13- در دعا و اجابت واسطه‏اى در كار نیست. «اُدعونى استجب»
14- استجابت دعا وعده الهى است. «اُدعونى استجب لكم»
15- اگر دعایى مستجاب نشد لابد به سود ما نبوده است، چون فرمود: «استجب لكم» آنچه را به نفع شما باشد مستجاب مى‏كنم.
16- دعا نكردن، نشانه‏ى تكبّر است. «يستكبرون»
17- دعا، درمان تكبّر است. «يستكبرون عن عبادتى»
18- دعا، خود عبادت است. «يستكبرون عن عبادتى»
19- دعا عبادتى مخصوص و الهى است. «عبادتى»
20- مجازات خداوند عادلانه و متناسب با نوع رفتار و كردار آدمى است. استكبار امروز، سرافكندگى فردا را به دنبال دارد. «يستكبرون - داخرين»


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2