صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاآداب دعا دعا ـ بنیاد بین المللی دعا چگونه دعا کنیم؟ (آداب دعا)
Loading
چگونه دعا کنیم؟ (آداب دعا)

چگونه دعا کنیم؟ (آداب دعا)


1- غنیمت شمردن وقتهای شریف مانند : روز عرفه ، ماه رمضان ، روز جمعه ، هنگام سحر (زیرا پیغمبر(ص)فرموده اند : در ثلث آخر هر شبی خداوند فرشته ای به آسمان دنیا می فرستد که فریاد میزند : کیست دعا کند تا مستجاب کنم؟ کیست تقاضا کند تا عطا کنم ؟ کیست آمرزش خواهد تا بیامرزم ؟

2- رعایت حالات مناسب چنانکه در حدیث است : درهای آسمان هنگام صف کشیدن در میدان جنگ – در راه خدا – و وقت بارش باران و موقع انجام نماز واجب باز است ؛ پس دعا در این اوقات را غنیمت شمارید . و پیغمبر فرموده : دعا بین اذان و اقامه رد نمیشود و دعای روزه دار نیز مردود نیست . و نیز فرموده اند : بنده در حال سجود از همه وقت به خدا نزدیک تر است پس در سجده زیاد دعا کنید .

3- رو به قبله باشد و دستها را چنان بلند کند که زیر بغل نمودار گردد . سلمان میگوید پیغمبر(ص) فرمود :خدای شما کریم و با حیا است ، اگر بنده اش دست به دعا بردارد حیا میکند که دستش را خالی برگرداند و درحدیث است که پیغمبر (ص) هر وقت دست به دعا بلند میکرد ، در خاتمه به صورت میکشید.

4- آرام دعا کند که درقرآن فرموده : ” پروردگارتان را با زاری و به طور خفا بخوانید “.

5- حاجت خود را نام ببرید . امام صادق (ع) فرمود : خداوند از حاجت دعاکنندگان با خبر است اما دوست دارد خواسته های خود را ذکر کنند و نیز دعای دسته جمعی کنند که به اجابت نزدیک تر است .

6- از روی بیم و امید دعا کنند . خداوند درباره ی حضرت ذکریا و یحیی فرماید : آنان در کارهای خیر سرعت داشتند و با امیدواری و ترس ما را میخواندند .

7- هنگام دعا بلند همت باشد ، درخواستهای عالی کند که هیچ چیز برای خدا سنگین نیست . با یقین به اجابت دعا کند و بداند که خدا دعای دل غافل را مستجاب نمیکند .

8- اصرار کند و خواهش را 3 بار تکرار کند . تعجیل نکنید و نگویید من دعا کردم و مستجاب نشد ، بسیار دعا کنید که خداوند کریم را میخوانید .

9- پیش از دعا ذکر خدا گویید و در حدیثی از پیامبر اکرم (ص)فرموده : هرگاه حاجتی از خدا خواستید اول بر من صلوات فرستید ، خدا کریم تر از این است که دو حاجت از او بخواهند یکی را مستجاب کند و دیگری را رد نماید .(چون صلوات دعا را مستجاب میکند .)

10- رعایت آداب باطنی دعا را بکند که پایه و اساس همان ها است . از قیبل : توبه ی گناه ، پرداخت حقوق مردم ، توجه کامل به ذات مقدس حق که اسباب نزدیک در اجابت دعا همین ها است .

منبع : کتاب نصایح آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (قدس سره)


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2