صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعامعرفی منشورات دعا ـ بنیاد بین المللی دعا شأن نزول دعای جوشن کبیر ـ چاپ جدید
Loading
شأن نزول دعای جوشن کبیر

شأن نزول دعای جوشن کبیر ـ چاپ جدید


این کتاب شامل شأن صدور و بررسی سند دعای جوشن کبیر همراه با نسخه نفیس خطی به قلم استاد محمد حسین یزدی می باشد.
قطع: رقعی
سال نشر: 1388
تعداد صفحات: 72


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2