صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعامعرفی منشورات دعا ـ بنیاد بین المللی دعا کلیدهای نجات (دعاهای امام جواد علیه السلام)
Loading
کلیدهای نجات

کلیدهای نجات (دعاهای امام جواد علیه السلام)


این کتاب شامل 10 دعا از امام جواد علیه السلام می باشد که به عنوان «أدعیة الوسائل إلی المسائل» معروف است.
قطع: جیبی
سال نشر: 1389
تعداد صفحات: 48


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2