صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 3:درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب
Loading
حاملان، عرش، الهی، فرشته، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 3:درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2