صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 7: آنگاه که دشواری به او رو آورد
Loading
سختیها، دشواری، سختی، مصائب، دعا، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 7: آنگاه که دشواری به او رو آورد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2