صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 10: در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه
Loading
پناه، خداوند، بلندمرتبه، امام، سجاد
دعای شماره 10: در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2