صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 13 : در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه
Loading
طلب، حاجت، خداوند، امام، سجاد، سجادیه
دعای شماره 13 : در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2