صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 15 : آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید
Loading
بیماری، گرفتاری، اندوه، دعا، طلب، حاجت
دعای شماره 15 : آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2