صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 16 :آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد
Loading
توبه، گناه، درخواست، امام، سجاد، دعا
دعای شماره 16 :آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2