صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 17: آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد
Loading
شیطان، مکر، پناه، خداوند، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 17: آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2