صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 23: آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود
Loading
عاقبت، سرنوشت، شکرگزاری، خداوند، سجادیه
دعای شماره 23: آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2