صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 28: پناهنده به خداوند تواناوبزرگ
Loading
پناهنده، خداوند، توانا، بزرگ، امام، سجاد
دعای شماره 28: پناهنده به خداوند تواناوبزرگ


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2