صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 29: آنگاه که روزی بر او تنگ می شد
Loading
روزی، تنگدستی، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 29: آنگاه که روزی بر او تنگ می شد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2