صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 30: در یاری خواستن بر پرداخت وام
Loading
پرداخت، وام، دعا، دیون، سد، امام، سجاد
دعای شماره 30: در یاری خواستن بر پرداخت وام


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2