صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 34: آنگاه که گرفتار آزمایش می شد
Loading
گرفتار، امتحان، آزمایش، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 34: آنگاه که گرفتار آزمایش می شد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2