صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 35: در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد
Loading
خوشنودی، اهل، دنیا، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 35: در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2