صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 37: آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود
Loading
شکرگزاری، کوتاهی، اعتراف، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 37: آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2