صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 38: در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش
Loading
پوزش، دادخواهی، بندگان، کوتاهی، حقوق، رهایی، آتش، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 38: در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2