صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 40: آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید
Loading
فوت، خبر، ارتحال، رحلت، مرگ، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 40: آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2