صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 41: در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر
Loading
گناه، کیفر، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 41: در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2